Fotoğraflar

Açıklama

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Marmara Bölgesi’nin kuzeybatısında, Ça­nakkale ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Büyük bö­lümü Eceabat ilçe sınırındadır. 33.444 hektarlık alanı kaplayan Tarihî Alan sınırları içerisinde çok sayıda şehitlik, mezarlık ile müzeler ve anıtlar yer almaktadır. Eceabat, Gelibo­lu Yarımadası’nın güneyinde Çanakkale iline bağlıdır. İlçenin doğusu Çanakkale Boğazı, batı ve güneyi Ege Denizi ile çevrilidir. Asya ve Avrupa kıtalarının birbirinden ayrıldığı geçiş noktalarından biridir.

Türkiye’de en fazla ziyaret edilen savaş alanı Çanak­kale ili sınırlarında yer alan Tarihî Alan’dır. I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında meydana gelen en büyük savaşlardan biri Çanakkale Savaşı’dır.

Alanda bulunan 138 sivil mi­marlık örneği, 49 anıtsal yapı, 50 Türk şehitliği, 29 Türk anıt ve kitabesi, 34 yabancı mezarlık ve anıt ile ka­leler, tabyalar gibi tarihi yapılar inanç turizmi açısın­dan büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Çok çeşitli “doğal sit alanları ve anıtlar” içerisinde ise kumsallar, koylar, Akdeniz çalıları (maki) ile karışık koru parçaları, çarpıcı görünümlü jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, bir tuz gölü (Suvla) yer almaktadır.

Çanakkale gezisi planlıyorsanız Çanakkale otellerine de göz atmak isteyebilirsiniz.

Video

Yorum ve Puanlama yapın

Be the first to review “Gelibolu Milli Parkı”

Değerlendirme