Fotoğraflar

Açıklama

Demre ilçe merkezi ve çevresindeki Myra Antik Kenti, aynı ismi taşıyan ovada konumlanmıştır. Şehir, Myros Nehri’nin (Demre Çayı) batısında bulunan ve denizle bağlantıyı sağlayan bir kanal aracılığıyla ulaşılabilir durumdaydı. Ayrıca, kanalın karşısında yer alan Andriake (Çayağzı) Limanı, bölgedeki deniz ulaşımı ve ticaretin merkezi konumundaydı. Myra Antik Kenti, özellikle Likya Dönemi’ne ait kaya mezarları, Roma Dönemi’nde inşa edilen tiyatrosu ve Bizans Dönemi’nde Aziz Nikolaos Kilisesi (Noel Baba Kilisesi) ile tanınmaktadır.

Kaya mezarları, Likçe yazıtları ve sikkeler, Myra’nın en azından M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. Strabon’un belirttiğine göre, Likya Birliği’nin altı büyük kentinden biri olan Myra, Likçe yazıtlarda Myrrh olarak geçmektedir.

M.S. 2. yüzyıl, Myra’nın büyük bir gelişme dönemi yaşadığı zamandır. Likya Birliği’nin merkezi olan şehirde, zengin Likyalılar tarafından birçok yapı inşa edilmiş ve restore edilmiştir. Bizans Dönemi’nde ise Myra, dini ve idari açıdan önde gelen şehirlerden biri haline gelmiştir. Aziz Nikolaos’un (Noel Baba) M.S. 4. yüzyılda şehrin piskoposu olması ve ölümünden sonra aziz ilan edilerek adına kilise yapılması, şehrin günümüze kadar süren ününün temelini oluşturmaktadır.

Yorum ve Puanlama yapın

Be the first to review “Myra Antik Kenti”

Değerlendirme